echowebstore

Ocitnite sa v dobrej spoločnosti

Práve vyšlo

viac titulov   

 

Najbližšie vychádza

Wishlist - Moja polička

Wishlist je prázdny !
Pre použitie funkcie je potrebné byť prihlásená/ý.

Knihomol na Facebooku

Rýchle hľadanie v kategóriách

Dějiny Čínske lidové republiky (1949-2018)

Vo vydavateľstvo Lidových novin vyšiel autorom Ivane Bakešovej, Ondrějovi Kučerovi a Martinovi Lavičkovi (v českom jazyku) zaujímavý titul mapujúci dejiny Čínskej ľudovej republiky. Autori sú odborníci zameriavajúci sa na moderné čínske dejiny, kultúru a politiku. Predstavujeme vám knihu: Dějiny Čínske lidové republiky (1948-2018)

 

Publikácia, ktorú vám predkladáme, prehľadne predstavuje dejiny a politický vývoj najľudnatejšieho štátu sveta a zároveň nastupujúcej svetovej veľmoci. Analyzuje tak vnútropolitický vývoj ČĽR od jej vzniku v roku 1949, ako aj vonkajšie vplyvy, ktoré túto krajinu zásadným spôsobom ovplyvňovali a formovali. Zameriava sa zvlášť na otázky, ktoré v súčasnej dobe rezonujú naším mediálnym priestorom.

Podrobne mapuje históriu česko(slovensko)-čínskych vzťahov, udalosti na námestí Brány nebeského pokoja v máji 1989 a ich dôsledky, popisuje aj problematické postavenie národnostných menšín. Zatiaľ čo koncom sedemdesiatich rokov minulého storočia patrila ČĽR k najchudobnejším krajinám sveta a namiesto ekonomických problémov riešila z dnešného pohľadu nezmyselné ideologické otázky, na začiatku osemdesiatich rokov nasadila čínska vláda predovšetkým kurz ekonomika. Dosiahla v tomto zmysle obdivuhodných výsledkov, ale platí zato veľmi vysokú daň: narastajúce rozdiely medzi životnou úrovňou a medzi životným štýlom jednotlivých spoločenských vrstiev, aj napriek veľkej snahe sa nedarí krajine riešiť následky mimoriadne znečisteného životného prostredia, honba za úspechom a hmotným zabezpečením spôsobuje stres a stratu tradičných hodnôt. Problematicky je aj vzťah centra k okrajovým oblastiam a razantný vzostup sebavedomej Číny na medzinárodnej politickej scéne.

Čína je tu a musíme s ňou počítať. Ak jej ale chceme porozumieť, alebo pred tým ako ju začneme kritizovať, mali by sme spoznať historické zázemie pozitívnych aj negatívnych aspektov jej súčasného vývoja. K tomu by mala prispieť táto kniha.

^ HORE ^

Deťom

viac titulov   

 

Sebazdokonaľovanie

viac titulov   

 

Hobby

viac titulov   

 

^ HORE ^
<