echowebstore

Ocitnite sa v dobrej spoločnosti

Práve vyšlo

viac titulov   

 

Najbližšie vychádza

viac titulov   

 

Wishlist - Moja polička

Wishlist je prázdny !
Pre použitie funkcie je potrebné byť prihlásená/ý.

Knihomol na Facebooku

Rýchle hľadanie v kategóriách

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom na adresu reklamacie@knihomol.sk . V takomto prípade Vám pošleme zásielku novú. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru na doručenie Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje na:

- preukázateľné chyby spôsobené vydavateľom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce strany, texty, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod.)

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- závady ku ktorým došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru spôsobené živelnou pohromou.

Aby sme mohli Vašu reklamáciu akceptovať, dodržte prosím nasledujúce pravidlá:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak pri prevzatí tovaru zistíte chyby, oznámte nám to prostredníctvom e-mailu reklamacie@knihomol.sk , najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu reklamacie@knihomol.sk . Rovnako nás informujte v prípade, že zistíte výrobné chyby.

3. Reklamovaný tovar zašlite na adresu KNIHOMOL, s.r.o., Vajanského 27, 903 01 Senec. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený spolu s predmetnou faktúrou (postačuje kópia).

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

knihomol.sk nezodpovedá za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

^ HORE ^

Deťom

viac titulov   

 

Sebazdokonaľovanie

viac titulov   

 

Hobby

viac titulov   

 

^ HORE ^
<